Ekologia to nie slogan, to rzeczywistość ...

zamień z nami odpady w czysty zysk ...


OSTATNIO DODANE

________________


2017-03-28

System Świadectw Pochodzenia

warto pobrać

_______________________________________

Pliki do pobrania:


 1. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - źródło:

- tekst aktu


- tekst ogłoszony


- tekst ujednolicony2. ROZPORZĄDZENIA

- Rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji 2017 r.


- Rozporządzenie w sprawie koleności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.


- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.


- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.


- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.


2. OBWIESZCZENIA

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 r.3. OPRACOWANIA, RAPORTY

- Ocena strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biogazu wraz z propozycją działań.


- Jak przyłączyć biogazownie do systemu energetycznego aspekty prawne i techniczne.4. URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

- System Świadectw Pochodzenia oraz praw majątkowych energii odnawialnej.POLECANE

__________________

Szczególnie polecamy witrynę Instytutu OZE jako niezależną, fachową i rozbudowaną platformę informacyjną.


Zobacz koniecznie:

KALKULATOR SUBSTRATU

PROCES INWESTYCYJNY

__________________

Polecamy również kalkulator biogazowy adresowany do inwestorów roozważających inwestowanie w projektach biogazowni rolniczych znajdujący się na stronie Mazowieckiej Agencji Energetycznej


KALKULATOR BIOGAZOWY