Ekologia to nie slogan, to rzeczywistość ...

zamień z nami odpady w czysty zysk ...


WAŻNE

________________


2017-??-??

Palanowana aukcja OZEwięc


________________

2017-04-20
________________

2017-03-31

" co dzisiaj w trawie piszczy " 

konsulto.plKartka z kalendarza na stronę


Zielona Energia - Biogaz

Są kłopoty z dostawami prądu. Energia z biogazowni to zmieni?

Będzie łatwiej o poferment z biogazowni

Będą mieć prąd i ciepło z gnojowicy

Biogazownie rolnicze pilnie poszukiwane

Biogazowe certyfikaty niemal 7-krotnie droższe niż zielone

Biogazowe certyfikaty od wtorku na giełdzie

Energia odnawialna w gospodarstwach rolnych

OZE nowe rozdanie

 _______________________________________

Boom na biogazownie

W ciągu 4 lat powinno powstać 700-800 biogazowni rolniczych

   W Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych założono, że w 2016 roku biogazownie osiągną 280 MW zainstalowanej mocy elektrycznej, a do 2020 roku w Polsce będzie już 980 MWe w biogazowniach.

W połowie 2016 r. było w Polsce około 230 MW w biogazie i żeby wypełnić cel KPD, do 2020 roku muszą powstać w kraju instalacje o mocy 750 MW. Możliwości dalszego rozwoju elektrowni na biogaz składowiskowy, czy z oczyszczalni ścieków są już mocno ograniczone, co oznacza, że w ciągu najbliższych 4 lat powinno powstać 700-800 biogazowni rolniczych.


Czy są wolne moce przyłączeniowe?

    Dla wielu inwestorów noszących się z zamiarem budowy źródeł średniej i małej mocy oraz przyłączenia ich do sieci, wstępna ocena możliwości przyłączeniowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego to swoisty zimny prysznic. Dostępne moce przyłączeniowe publikowane na stronach internetowych operatorów sieci dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja, Energa Operator, ENEA Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Stoen Operator) wskazują, że przyłączeniowa mapa Polski obejmuje bardzo wiele „białych plam”, czyli obszarów, w których do 2018 roku nie można liczyć na przyłączenie elektrowni o mocy nawet 1 MW. Struktura tej swoistej mapy niemożności wskazuje, że nie ma uprzywilejowanych technologii – ograniczenia przyłączeniowe dotyczą zarówno jednostek węglowych, wodnych, gazowych, wiatrowych, jak i fotowoltaicznych. 

    Staje się zatem oczywistym, że panuje tutaj zasada - "KTO PIERWSZY TEN LEPSZY". KONSULTO dzięki swojemu doświadczeniu pozwala na skrócenie czasu w kompletowniu niezbędnej dokumentacji. Dbamy również o to, aby warunki przyłączeniowe nie wykraczały poza ramy uzasadnione ekonomicznie dla planowanej inwestycji.

 

Z KRAJU

__________________